Najważniejsze powody wyceny marki

Marka stanowi jeden z najważniejszych elementów identyfikacji przedsiębiorstwo będące producentem danego wyrobu. Przyjmuje ona postać konkretnej nazwy albo symbolu graficznego (czyli znaku towarowego) i podlega ochronie prawnej.

Marka może zostać poddana wycenie, czym zajmują się specjaliści z firmy doradczej http://volante.pl/wycena-znaku-towarowego_wartosc-marki . Wycena marki przeprowadzona zostaje z różnych powodów, wśród których najczęściej wymienia się sytuacje takie jak:

  • ustalenie ceny w transakcji kupna oraz sprzedaż znaku towarowego, albo całej firmy będącej właścicielem danej marki;

  • potrzeby sprawozdawcze podczas transakcji sprzedaży marki, całego przedsiębiorstwa, albo aportowania marki do zewnętrznej spółki;

  • konieczność wykonania wyceny bilansowej marek;

  • ustalenie wielkości opłat licencyjnych na podstawie wartości marki;

  • znalezienie odpowiedniego zabezpieczenia kredytu dla firmy (może stać się nim oszacowana wartość marki posiadana przez przedsiębiorstwo);

  • chęć lepszego długookresowego zarządzania portfelem marek lub indywidualnym znakiem towarowym;

  • poprawa jakości informacji, które są przekazywane właścicielom firmy na temat marki;

  • chęć zmierzenia efektywności działań związanych z reklamowaniem towarów produkowanych przez firmę oraz innych działań marketingowych;

  • nieuczciwe praktyki handlowe oraz przekroczenie działań uczciwej konkurencji. Kiedy inna firma bezprawnie wykorzysta markę należącą do danego przedsiębiorstwa, konieczne może okazać się wszczęcie postępowania sądowego, gdzie niezbędne jest wskazanie wartości marki.