Jakie działania powinno się podjąć aby uzyskać dotacje unijne?

 

Największą ewentualność wsparcia mają mikro, małe i średnie zakłady pracy w Krakowie. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych indywidualnych województw. Unijne środki to bardzo dobre poparcie dla ludzi biznesu.

 

Dotacje unijne są doskonałym sposobem na to, aby rozwinąć skrzydła z podarowaną dla nas ilością pieniędzy, którą nie oszukujmy się- nie nazbieramy w tak szybkim tempie. Unijne pieniądze są przeznaczane dla małych i średnich przedsiębiorców. Warto zaznajomić się samemu czy dostaniesz dotacje. W Krakowie jest kilka lokalizacji, w których dowiesz się o tym.

Jak potoczyły się losy handlu w Europie.

 

  • 1945 Podpisanie Traktatów Rzymskich przez państwa tworzące EWWiS. Powstaje Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Wspólnota Energii Atomowej.
  • 1973 Do Wspólnot przystępują inne kraje Europejskie..
  • 1999 Wejście w życie Unii Walutowej.

 

Dotacje unijne są wykorzystywane na terenie całej Europy także w Krakowie. Nie sposób nie sądzić, że unijne pieniądze dają biznesmenom obszerną pomoc. Dotacje to rzecz, którą powinniśmy wykorzystać dla swojego dobra. Globalny kryzys ekonomiczny i zawirowania w strefie euro przyczyniły się dodatkowo negatywnie na zatrudnienie- podaruj innym miejsca pracy i załóż swoją firmę.